Aparatologia

Harmony XL Pro

Harmony XL Pro

K-Láser Blue Derma

K-Láser Blue Derma

Tanita

Tanita

Gentlelase Candela

Gentlelase Candela

Picosure

Picosure

LASER SOPRANO SHR

LASER SOPRANO SHR

OMNILUX LED

OMNILUX LED

Apogee Elite

Apogee Elite